Untitled-design

Den duševního zdraví pro základní školy sklidil pozitivní zpětnou vazbu. Program dále míří do škol s vysokým počtem ukrajinských dětí.

5.1.2023 DZDA V prosinci pracovníci Národního ústavu duševního zdraví uspořádali Den duševního zdraví na dvou základních školách v Praze. Děti se během jednodenního workshopu interaktivní formou učili o tématech spojených s duševním zdravím. Program, který mezi žáky i učiteli sklidil úspěch, bude dále předáván učitelům na školách s vyšším počtem ukrajinských dětí v rámci projektu Podpora duševního zdraví dětí, rodičů a učitelů v ČR ovlivněných válkou na Ukrajině, který vznikl ve spolupráci s UNICEF a WHO.

Workshop, který proběhl na ZŠ Trávníčkova a ZŠ U Roháčových kasáren celkem v sedmi třídách, byl určen pro děti od 10 do 14 let. Žáci sedmých a osmých tříd se během čtyř vyučovacích hodin dozvěděli o tom, co je to empatie a proč je důležitá, jaké mohou být projevy stresu a jak se stresem efektivně pracovat, také se naučili o tom, jak zklidnit svou nervovou soustavu a zjistili, kde si mohou říct o pomoc. Interaktivní workshop byl zaměřený na zapojení všech dětí a vytvoření bezpečného prostoru, kde se mohou ohledně těchto témat vyjádřit a vzájemně podpořit. Žáci se aktivně zapojovali a celé pilotování aktivit bylo úspěšné. Kolegyně Marie a Marta z pracovní skupiny Duševní zdraví dětí a adolescentů obdržely na program pozitivní zpětnou vazbu, a to jak od dětí, tak od učitelů a školních psychologů. 

“Moc děkujeme za skvěle provedený program, učitelé i třídy si ho moc chválili! Od dvou třídních jsem slyšela, že to byl nejlepší program, který kdy viděli, a to jsou ve školství dlouho…”

  • Z. Heřmánková, Školní psycholožka – ZŠ U Roháčových kasáren

Na základě zpětné vazby bude program ještě finalizován a následně předán učitelům na základních školách po celé ČR formou jednodenního školení. Projekt Podpora duševního zdraví dětí, rodičů a učitelů v ČR ovlivněných válkou na Ukrajině, vznikl ve spolupráci s UNICEF a WHO a jeho cíle je tato témata zpřístupnit hlavně dětem, které se kvůli válce ocitly v českých školách. Školení má pomoci učitelům pochopit v jaké situaci se žáci nachází a jak s nimi efektivněji pracovat v rámci výuky. Dalším cílem je podpořit učitele v této náročné situaci a poskytnout jim nástroje, které jim umožní o sebe lépe pečovat. Mimo jiné má celý projekt upozornit na důležitost duševního zdraví dětí a adolescentů a podpořit vzájemnou spolupráci při integraci ukrajinských žáků, kteří se nyní často ocitají ve velmi nejisté a stresující situaci. 

V rámci tohoto projektu v lednu proběhne v Národním ústavu duševního zdraví setkání mezinárodních expertů na duševní zdraví dětí a adolescentů. Experti budou v rámci třídenní konference sdílet své znalosti a doporučení českým školitelům, kteří budou následně navštěvovat základní školy a tyto poznatky předávat učitelům. Školení pro učitele bude potom školám zpřístupněno od února do konce školního roku. 

Tags: No tags

Comments are closed.