O PROJEKTU

Podpora duševního zdraví dětí, rodičů a učitelů v ČR ovlivněných válkou na Ukrajině

Cílem projektu je zlepšit duševní zdraví dětí ve věku 10 - 14 let na českých základních školách, posílit jejich psychickou odolnost, pomoci jim vyrovnat se s traumatem, předcházet psychickým potížím a získat informace o tom, kde hledat pomoc v případě problémů. Vzdělávací intervence jsou určeny dětem a jejich rodičům z Ukrajiny pobývajícím v České republice, jejich českým spolužákům, učitelům a dalším pracovníkům ve školství. Prostřednictvím rozvoje jejich kompetencí a poskytováním vysoce kvalitních programů pro udržení duševního zdraví a psychosociální podpory (MHPSS) založených na důkazech bude v rámci projektu poskytnuta pomocná ruka při integraci ukrajinských uprchlíků do českého prostředí.

Na projektu  se podílejí odborníci na duševní zdraví dětí a adolescentů Národního ústavu duševního zdraví za podpory UNICEF a WHO.

Školení pro učitele

Duševní zdraví a psychosociální podpora na školách

Na počátku roku 2023 jsme ve spolupráci se zahraničními experty v oblasti duševního zdraví vytvořili vzdělávací program pro učitele a další pedagogické pracovníky působící na 2. stupni ZŠ. 

Cílem těchto seminářů bylo poskytnout podporu učitelům v náročných situacích a zlepšení jejich povědomí v oblasti duševního zdraví, wellbeingu a sebepéče o vlastní duševní zdraví. 

Součástí byla také příprava učitelů na realizaci jednoduchých aktivit pro děti ve věku 10-14 let ve třídách během vyučování, které přispějí k podpoře jejich duševního zdraví, prevenci duševních onemocnění a zlepší otevřenost v komunikaci při psychických potížích a potřebě vyhledat odbornou pomoc.

Celkem se seminářů zúčastnilo 652 učitelů z celé České republiky. Do programu a jeho aktivit se dosud zapojilo 4 543 dětí a jejich počet se stále zvyšuje - implementace programu ve školách bude pokračovat až do konce roku 2023.

Aktuálně již nejsou k dispozici žádné další termíny školení.

Seminář pro ukrajinské rodiče

Duševní zdraví rodičů a dětí

V rámci projektu Duševní zdraví dětí, rodičů a učitelů, kteří byli ovlivněni válkou na Ukrajině jsme nabízeli také semináře pro ukrajinské rodiče na téma Duševní zdraví rodičů a dětí. Rodiče měli možnost zúčastnit se interaktivního 3 hodinového semináře zdarma.

Během semináře jsme se s rodiči zaměřili na následující témata:

  • co je to duševní zdraví a jak o něj pečovat u sebe i u dětí
  • jak posilovat celkovou duševní pohodu a odolnost
  • jak děti reagují na stresující události a jak jim pomoci
  • jaké jednoduché relaxační techniky můžete využít ke zklidnění sebe i dětí ve stresující situaci
  • jak si poradit s problémy se spánkem
  • kdy a kam se obrátit o pomoc - psychologové, psychiatři, podporující organizace

Seminářů se celkem zúčastnilo 201 ukrajinských rodičů.

Aktuálně již nejsou k dispozici žádné další termíny školení.

Kontakty

Ozvěte se nám

Koordinátorka projektu: 

Slavomíra Pukanová: slavomira.pukanova@nudz.cz,
tel: +420 777 800 416

Kontakt pro média:

Jan Červenka: jan.cervenka@nudz.cz,
tel.: +420 774 851 335

Související projekty

Pomoc Ukrajině

Národní ústav duševního zdraví nabízí další projekty, které se zaměřují na všechny Ukrajince v ČR, kteří potřebují psychologickou pomoc. Vážíme si spolupráce na společných výzkumných projektech s ukrajinskými kolegy a věříme, že budou moci brzy opět pracovat v klidu a bezpečí. Totéž přejeme všem obyvatelům Ukrajiny.

Psychosociální podpora válečným uprchlíkům z Ukrajiny

Služba je poskytována zdarma prostřednictvím týmu ukrajinských psychologů a dalších pomáhajících profesí v ukrajinském nebo ruském jazyku. Součástí služby je interaktivní mapa dostupné péče.

Více informací

Ambulantní psychiatrická péče dospělým pacientům z Ukrajiny

Služba je poskytována ukrajinsky nebo rusky hovořícími lékaři. Pro uprchlíky je k dispozici přednostně a bez předchozího doporučení.

Více informací

Opatruj se

Tento projekt přináší na výzkumech založené informace o tom, co funguje v oblasti péče o duševní zdraví. Zjistíte, že mnoho věcí pro sebe již děláte a najdete možná další, které si budete chtít osvojit. Zkuste to.

Více informací

Mapa psychosociální podpory pro ukrajinské obyvatele

Mapa je vytvořená ve spolupráci s WHO. Cílem je přehledně a na jednom místě nabídnout veškerou psychosociální pomoc dostupnou občanům Ukrajiny na území ČR. Najdete zde psychologické, psychoterapeutické a psychiatrické služby, zdravotnická zařízení, státní a neziskové organizace nabízející služby v oblasti sociálního a právního poradenství.

Projektový tým

Anna Kagstrom - garantka projektu

Mezinárodní experti
Školitelé učitelů

Marie Brabcová, Jiří Dohnal, Oksana Forostyak, Barbora Hošková, Denisa Mouchová, Magdalena Opletalová, Barbora Podloucká, Lucie Svobodová, Olga Vlachynská, Klára Vožechová

Školitelé rodičů

Nataliya Bocharnikova, Iryna Polianska, Olha Vasylina, Oleksandra Vytvytska

Projekt je podporován UNICEF. Názory vyjádřené na této webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálu (včetně map) neznamená vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.
Projekt funguje za finanční podpory WHO.