Univerzální vzdělávací program zaměřený na zvyšování duševní gramotnosti

Všech pět pohromadě

Všech pět pohromadě je univerzální vzdělávací program, zaměřený na zvyšování duševní gramotnosti, který může být integrován do různých školních a kulturních kontextů. V českých školách odpovídá obsah Všech pět pohromadě RVP předmětu Výchova ke zdraví a je koncipován tak, aby mohl být realizován v průběhu jednoho pololetí.

Základním prvkem výukových lekcí i školení pro pedagogy je pozitivní duševní gramotnost, která se zaměřuje na rozvíjení a udržení optimální duševní pohody. Obsah je vytvořen s ohledem na vývojové potřeby žáků ve věku 11-13 let a je předáván skrze zážitkové a vzdělávací aktivity a diskuze, kterými je pedagog provádí jako jejich průvodce.

Vzdělávací program Všech pět pohromadě vyvinula Pracovní skupina pro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů Národního ústavu duševního zdraví společně se skupinou českých a zahraničních odborníků z vládního a vzdělávacího sektoru a z oblasti duševního zdraví.

Při vývoji programu a školení pro učitele se vycházelo z intervencí a informací založených na důkazech, zaměřených na podporu duševního zdraví a well-beingu ve školách.

Program již realizuje více než 60 škol Plzeňského a Karlovarského kraje.

 

Kurikulum

Všech pět pohromadě se skládá z 18 lekcí rozdělených do 5 témat (1 lekce/45 minut):

Duševní zdraví

1: Zdraví
2: Duševní zdraví
3: Mozek a hormony
4: Stres v našich tělech

Žáci se seznámí s programem a dozvědí se o duševním zdraví a vlivu stresu a hormonů na něj.

Emoční gramotnost

5: Emoce
6: Emoční regulace
7: Myšlenky
8: Chování

Žáci se učí vnímat a pojmenovávat své emoce a myšlenky a uvědomovat si jejich vliv na chování. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni regulovat své emoce i chování.

Vztahy

9: Znát sám sebe
10: Vztahy s druhými
11: Budování empatie

Žáci si uvědomují důležitost vztahu se sebou samým i s ostatními a učí se zdravým vztahovým dovednostem, včetně rozvíjení a procvičování empatie, respektu a laskavosti.

Komunikace

12: Základy komunikace
13: Komunikování emocí
14: Zdravá komunikace

Žáci si prohlubují své komunikační dovednosti, učí se lépe zvládat konfliktní a náročné situace a uvědomují si své komunikační strategie.

První pomoc v oblasti duševního zdraví

15: Je OK nebýt OK
16: Péče o duševní zdraví
17: Hledání pomoci
18: Můj plán duševního zdraví

Žáci se učí o projevech a příznacích psychických problémů, o sebepéči a vyhledávání pomoci. Vytváří si svůj vlastní plán duševního zdraví, ve kterém integrují nové poznatky.

Program by měl proběhnout pod vedením jednoho vyškoleného pedagoga v jednom pololetí se stálou třídou, a to v rozsahu jedné lekce týdně. Znalosti a dovednosti, které se žáci učí, na sebe navazují.

Každá lekce učí žáky 3 klíčová sdělení pomocí různých výukových metod včetně výkladu, zážitkových cvičení, individuálních, párových, skupinových či třídních aktivit, reflexí, pozorování a diskuze. Na konci každé lekce si žáci zapisují tato sdělení do svého pracovního sešitu, tzv. Deníku. V něm také najdou experimenty, které si mohou vyzkoušet doma a které rozvíjí to, co se naučili v lekcích.

Co na Všech pět pohromadě říkají učitelé a žáci, kteří již programem prošli?

Školení zahrnuje:

Školení učitelů

Všem pedagogům programu Všech pět pohromadě je poskytnuto komplexní 24 hodinové školení (3 dny), příslušná metodika s potřebným teoretickým i praktickým kontextem a pracovní sešity pro žáky. Součástí metodiky je 18 lekcí s detailními informacemi, jak lekce vést a co v nich dělat. 

Počet účastníků: 10 – 14

Akreditace: dle novely zákona již není možné žádat o akreditaci MŠMT v rámci DVPP, nicméně kurz akreditován byl a nyní má podporu MŠMT.

Cílem školení je:

Ideální uchazeč je učitel:

Termíny školení a přihlášení

Vyberte si z nabídky níže a přihlaste se na školení, které vám bude nejvíce vyhovovat. Školení proběhne, pokud se naplní kapacita minimálně 10 účastníků. Maximální počet účastníků je 14. Cena se odvíjí dle počtu účastníků, dle reálných nákladů.

 

Cena 9617,- Kč / osoba (při počtu 10 účastníků)
Cena 8164,- Kč / osoba (při počtu 12 účastníků)
Cena 7126,- Kč / osoba (při počtu 14 účastníků)

 

Praha

4. - 6.9.2024

počet účastníků 14/14

Praha

16. - 18.9.2024

počet účastníků 14/14

Brno

30.9. - 2.10.2024

počet účastníků 14/14

Č. Budějovice

2. - 4.10.2024

počet účastníků 2/14

Přihláška

Plzeň

16. - 18.10.2024

počet účastníků 1/14

Přihláška

Ostrava

21. - 23.10.2024

počet účastníků 11/14

Přihláška

Hradec Králové

11. - 13.11.2024

počet účastníků 6/14

Přihláška

Ústí nad Labem

11. - 13.11.2024

počet účastníků 11/14

Přihláška

Liberec

27. - 29.11.2024

počet účastníků 11/14

Přihláška

Zlín

8. - 10.1.2025

počet účastníků 3/14

Přihláška

Ozvěte se nám

Přihlašte se na školení pomocí formulářů výše. Pokud se vám žádný termín nehodí nebo je ten váš již plný, napište nám na dzda@nudz.cz.

Ozvat se můžete také naší koordinátorce: 

Mgr. Magdalena Lukasová 

magdalena.lukasova@nudz.cz
tel: +420 774 410 192

Tento program vznikl za podpory Nadace RSJ Česká republika a za podpory Fondů EHP 2014-2021.