Univerzální vzdělávací program zaměřený na zvyšování duševní gramotnosti

Všech pět pohromadě

Všech pět pohromadě je univerzální vzdělávací program, zaměřený na zvyšování duševní gramotnosti, který může být integrován do různých školních a kulturních kontextů. V českých školách odpovídá obsah Všech pět pohromadě RVP předmětu Výchova ke zdraví a je koncipován tak, aby mohl být realizován v průběhu jednoho pololetí.

Program byl vyvinut se záměrem podpořit mladé lidi při:

Základním prvkem výukových lekcí i školení pro pedagogy je pozitivní duševní gramotnost, která se zaměřuje na rozvíjení a udržení optimální duševní pohody. Obsah je vytvořen s ohledem na vývojové potřeby žáků ve věku 11-13 let a je předáván skrze zážitkové a vzdělávací aktivity a diskuze, kterými je pedagog provádí jako jejich průvodce.

Přínosy duševní gramotnosti

MÉNĚ EMOČNÍHO STRESU

MÉNĚ PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ

AKADEMICKÝ ÚSPĚCH

VČASNÉ VYHLEDÁNÍ POMOCI

Vzdělávací program Všech pět pohromadě vyvinula Pracovní skupina pro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů Národního ústavu duševního zdraví společně se skupinou českých a zahraničních odborníků z vládního a vzdělávacího sektoru a z oblasti duševního zdraví.

Při vývoji programu a školení pro učitele se vycházelo z intervencí a informací založených na důkazech, zaměřených na podporu duševního zdraví a well-beingu ve školách.

Program již realizuje více než 60 škol Plzeňského a Karlovarského kraje.

 

Kurikulum

Všech pět pohromadě se skládá z 18 lekcí rozdělených do 5 témat (1 lekce/45 minut):

Duševní zdraví

1: Zdraví
2: Duševní zdraví
3: Mozek a hormony
4: Stres v našich tělech

Žáci se seznámí s programem a dozvědí se o duševním zdraví a vlivu stresu a hormonů na něj.

Emoční gramotnost

5: Emoce
6: Emoční regulace
7: Myšlenky
8: Chování

Žáci se učí vnímat a pojmenovávat své emoce a myšlenky a uvědomovat si jejich vliv na chování. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni regulovat své emoce i chování.

Vztahy

9: Znát sám sebe
10: Vztahy s druhými
11: Budování empatie

Žáci si uvědomují důležitost vztahu se sebou samým i s ostatními a učí se zdravým vztahovým dovednostem, včetně rozvíjení a procvičování empatie, respektu a laskavosti.

Komunikace

12: Základy komunikace
13: Komunikování emocí
14: Zdravá komunikace

Žáci si prohlubují své komunikační dovednosti, učí se lépe zvládat konfliktní a náročné situace a uvědomují si své komunikační strategie.

První pomoc v oblasti duševního zdraví

15: Je OK nebýt OK
16: Péče o duševní zdraví
17: Hledání pomoci
18: Můj plán duševního zdraví

Žáci se učí o projevech a příznacích psychických problémů, o sebepéči a vyhledávání pomoci. Vytváří si svůj vlastní plán duševního zdraví, ve kterém integrují nové poznatky.

Program by měl proběhnout pod vedením jednoho vyškoleného pedagoga v jednom pololetí se stálou třídou, a to v rozsahu jedné lekce týdně. Znalosti a dovednosti, které se žáci učí, na sebe navazují.

Každá lekce učí žáky 3 klíčová sdělení pomocí různých výukových metod včetně výkladu, zážitkových cvičení, individuálních, párových, skupinových či třídních aktivit, reflexí, pozorování a diskuze. Na konci každé lekce si žáci zapisují tato sdělení do svého pracovního sešitu, tzv. Deníku. V něm také najdou experimenty, které si mohou vyzkoušet doma a které rozvíjí to, co se naučili v lekcích.

Co na Všech pět pohromadě říkají učitelé a žáci, kteří již programem prošli?

Školení učitelů

Všem pedagogům programu Všech pět pohromadě je poskytnuto komplexní 24 hodinové školení (3 dny), příslušná metodika s potřebným teoretickým i praktickým kontextem a pracovní sešity pro žáky. Součástí metodiky je 18 lekcí s detailními informacemi, jak lekce vést a co v nich dělat. 

Počet účastníků: 12 – 14

Akreditace: dle novely zákona již není možné žádat o akreditaci MŠMT v rámci DVPP, nicméně kurz akreditován byl a nyní má podporu MŠMT.

Cílem školení je:

Ideální uchazeč je učitel:

Co si odnesete

Školení zahrnuje:

Školení nezahrnuje:

Cena 10029,- Kč / osoba (při počtu 12 účastníků)

Nezávazně se přihlašte, ozveme se vám s termínem a místem ve vašem kraji. Školení proběhnou od konce srpna do konce prosince 2024. Cena se odvíjí od počtu účastníků a vyúčtovaných nákladů.

Ozvěte se nám

Přihlašte se na školení pomocí formuláře nebo nám napište na dzda@nudz.cz.

Ozvat se můžete také naší koordinátorce: 

Magdalena Lukasová 

magdalena.lukasova@nudz.cz
tel: +420 774 410 192

Tento program vznikl za podpory Nadace RSJ Česká republika a za podpory Fondů EHP 2014-2021.